Lịch sử hình thành Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Vietnam

Lịch sử hình thành Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Vietnam

Ngày đăng: 11/07/2023 11:01 AM

  “1000 năm Sakya đến với Việt Nam”

  Lịch sử của Đạo tràng Sakya Việt Nam và con đường hình thành Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm với bao phước duyên thù thắng và nhiều dấu ấn cát tường thị hiện báo hiệu sự hưng thịnh và vững bền từ giá trị 1000 năm truyền thừa Sakya đến Việt Nam.

  Trải qua quá trình lịch sử, truyền thừa Sakya còn lại 2 cung chấp chánh là cung Drolma do Đức Thái Thượng H.H. Sakya Gongma Trichen, Đức Pháp chủ đời thứ 41 chấp chưởng, và cung Phuntsok do đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche chấp chưởng, đức Thánh sư đã thành lập tu viện chính của cung Phuntsok có tên là “Sakya Monastery of Tibetan Buddhism” đặt tại thành phố Seattle, bang Wangshiton, Mỹ quốc.

  (Đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche)

  (Đức Thái Thượng H.H. Sakya Gongma Trichen, Đức Pháp chủ đời thứ 41)

  Trong một cơ duyên thù thắng năm 1991, đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche đã trao truyền tâm pháp và ấn chứng truyền thừa trong tinh thần thiền mật “giáo ngoại biệt truyền” đến bác Lưu Ngọc Thọ trong hàng đệ tử Việt Nam, việc xây dựng nền tảng Sakya Việt Nam. Vào ngày 08/01/1995, Ngài đã từ bi ban hành ban sắc chỉ về pháp hiệu đạo tràng tân lập là “Sakya Tsechen Shiday Choeling Vietnam” với ý nghĩa “ Sakya Đại Bi Tịnh Lạc Pháp viện”. Qua thư giới thiệu từ Đức Thánh Sư Jigdal Dagchen Sakya, vào ngày 27/10/1995, Thánh Đức Dalai Lama thứ XIV đã hoan hỷ gửi thư chúc mừng và gia trì đến sự thành lập của Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam vì phước duyên của tín chúng Phật tử Việt Nam và lợi ích của hết thảy chúng sinh…Đây là nền tảng đầu tiên hình thành “Sakya-Việt Nam”.

  (Đức Thái Thượng Đạo Sư Sakya Gongma Trichen, Đức Pháp Chủ đời thứ 41 của truyền thừa Sakya; và Đức Thượng Thủ Pháp Sư Asanga Vajra Sakya Rinpoche đến Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam tại Công viên Tháp Long Thọ, Củ Chi, TP.HCM)

  Năm 2012, với sắc lệnh từ Đức Thánh sư Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche, và sự thỉnh mời từ Ban thường vụ Sakya-Việt Nam, Đức bà H.E. Dagmo Kusho Jamyang Sakya, phối ngẫu của Đức Thánh Sư cùng với cháu nội là Đức Thượng sư H.E. 17 Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche đã viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên và đã cử hành pháp lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Công viên hỏa táng Tháp Long thọ tại huyện Củ Chi, Tp.HCM.

  Mùa thu 2015 pháp lễ hỏa đàn khánh thành Công viên Hỏa táng tháp Long Thọ được cử hành bởi thầy Khenpo Jampa Rinpoche, nhiều dấu hiệu cát tường đã “biển hiện”, đặc biệt như pháp tướng hiện thân trên hỏa đàn rõ nét Đức Hộ pháp Kim Cương Thủ - Vajrapani trong các tia lửa vươn lên từ cúng phẩm, linh ảnh đã được in phóng to và thượng thờ trong Tháp Long Thọ, báo hiệu sự gia trì thù thắng của tất cả Chư Thiên Hộ Pháp.

  (Công trình Công viên Hỏa táng tháp Long Thọ)

  (Thầy Khenpo Jampa Rinpoche)

  Tháng 05 năm 2016, tin buồn to lớn cho Phật giáo Tây Tạng, truyền thừa Sakya cùng tín chúng đệ tử Sakya Việt Nam khi hay tin Đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche đã thâu thần nhập đại niết bàn, tại Sakya Monastery, Seattle, để lại vô vàng tiếc thương cho hàng đệ tử với nhiều dự định chưa được viên tròn, đặc biệt là tình yêu thương của Ngài đối với tín chúng đệ tử Việt Nam khi dự định viếng thăm đất nướcViệt của Ngài chưa được thực hiện.

  Tháng 11 năm 2016, với di chỉ của Đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche và sự hiệp thuận từ Đức Thái Thượng H.H. Sakya Gongma Sakya Trichen, Thủ ngôi đời thứ 41 và Đức H.H. Sakya Ratna Trizin Pháp chủ đời thứ 42 của truyền thừa Sakya, đã hoan hỷ ban phước lành tiến hành cho nghi lễ tôn phong Đức Thượng sư H.E. Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche trở thành “ Thượng Thủ – Head Lama” của Sakya Techen Shiday Choeling Việt Nam . Năm 2017, được sự thỉnh mời của Ban Thường Vụ Sakya Việt Nam, Pháp Chủ đời thứ 42 của Truyền thừa Sakya, Đức H.H. Sakya Ratna Trizin Rinpoche đã đến viếng thăm Việt Nam và đã cử hành pháp lễ động thổ xây dựng cụm công trình chánh điện chính của đạo tràng Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling 18 Việt Nam trong khuôn viên Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

  Tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Sakya Việt Nam đã tổ chức pháp lễ nhập tháp xá lợi của Đức Thánh Sư Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche ngay phía trước Pháp viện, đồng thời vào dịp này, Tăng đoàn cùng Ban thường vụ Sakya Việt Nam đã cử hành long trọng pháp lễ tôn phong đức Thượng sư H.E. Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche “ThượngThủ – Head Lama” của Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam theo như di chỉ của Đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche. Cũng năm này, Ban Thường Vụ đã thành lập nên cơ sở trung tâm thực hành Sakya Việt Nam tại Chung cư Mỹ Khánh 1B, Quận 7, gần trung tâm Thành phố để tiện cho các thành viên Sakya Việt Nam được học tập, trao đổi và thực hành Giáo pháp Kim Cương Thừa. Trong quá trình hoạt động, đã có rất nhiều thành viên nồng cốt đã được Ban Thường Vụ Sakya Việt Nam cân nhắc tiến cử vào Ban Thường vụ để đáp ứng nhu cầu xây dựng nền tảng và phát triển các hoạt động Phật sự, và học tập thực hành tại Đạo tràng. Trong đó có thể nhắc đến Ngawang Sonam Lộc Thạch, từ lúc quy y với Phật giáo Tạng cũng như truyền phái Sakya đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động đạo tràng như: dẫn chúng trong các buổi thuyết pháp của Đức Thượng Thủ H.E. Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche và các Khenpo, Lama, trực tuyến qua mạng Zoom.

  (Tháp xá lợi của Đức Thánh Sư Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche ngay phía trước Pháp viện)

  Giai đoạn khó khăn trong tình hình đại dịch Covid-19, suốt những năm 2020 đến 2022, Ngawang Sonam Lộc Thạch đã sách tấn tất cả pháp hữu Sakya duy trì các hoạt động thực hành pháp trực tuyến trên Zoom định kỳ hằng tuần và vào các ngày vía quan trọng trong tháng. Cùng lúc là một người Y sĩ Tình nguyện được biệt phái đang tiếp tục cứu trợ và hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid nặng trong khoa hồi sức cấp cứu hằng ngày, không màng sức khỏe và tính mạng. Qua sự tiến cử của Ban Thường Vụ Sakya-Việt Nam, đặc biệt là bác Thọ Lưu dựa trên các tâm thư thỉnh nguyện trải qua quá trình tuyển lập, đã đích thân thỉnh ý các bậc Thượng Thủ Truyền 19 thừa duyệt y bổ nhiệm Ngawang Sonam Lộc Thạch đảm nhiệm vai trò “Ngagpa Thường Trú” của “Sakya-Việt Nam” (Sakya Tsechen Shiday Choeling Vietnam).

  Đức Thượng Thủ H.E. Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche đã ban ấn chỉ vào ngày 21 tháng 03 năm 2022, tại Học viện Sakya Colleage for Nuns, Dehradun, Ấn Độ trước sự chứng minh của các bậc Trưởng thượng Khenchen và Khenpo của truyền phái. Và cũng để hỗ trợ cho Ngagpa Ngawang Sonam Lộc Thạch phát huy tiềm năng và phẩm hạnh của người hành giả du già (Yogi/Ngagpa) đảm nhận các công tác xây dựng và phát triển của Pháp Viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam, Ban Thường Vụ Sakya - Việt Nam đồng thời cũng phân công nhiệm vụ “Thư ký Điều hành” thuộc cơ chế điều hành Pháp Viện.

  (Đức Thượng Thủ H.E. Khondung Asanga Vajra Sakya Rinpoche ban ấn chỉ cho Ngagpa Ngawang Sonam Lộc Thạch)

  Trải quá trình, với tình yêu thương và sự gia hộ vi diệu của Đức Thánh Sư H.H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche và phước duyên thù thắng của hàng đệ tử Kim Cương Thừa Việt Nam, sau nhiều năm thỉnh nguyện đến Đức Thái Thượng Đạo Sư H.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche, Pháp chủ đời thứ 41, Ngài và Tăng đoàn hoan hỷ viếng thăm và ban gia trì đến Phật tử Việt Nam vào tháng 04 năm 2023. Đây là cơ duyên thù thắng cho hàng hậu học và tín chúng Việt Nam, đặc biệt là những hành giả Kim Cương Thừa tại Việt Nam được cung đón Bậc Thầy lỗi lạc và là Bậc Lãnh đạo tâm linh quan trọng trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng, được tôn kính sau Thánh Đức Dalai Lama thứ XIV, mở ra con đường phát triển tâm linh và Phật Giáo Kim Cương Thừa trong tương lai trên đất Việt, tiếp nối lịch sử 1000 năm Sakya đến Việt Nam.

  (Một buổi sinh hoạt tại Trung tâm Thực hành Sakya Việt Nam)

  (Pháp viện Sakya Tsechen Shiday Choeling Việt Nam tại Công viên Tháp Long Thọ, Củ Chi, Tp.HCM)

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline