Quán Vô thường

Chính vì quán chiếu được tự tính vô thường của vạn vật mà ta biết trân quý sự sống trong giờ phút hiện tại. Nếu sống sâu sắc giờ phút hiện tại và biết xử lý một cách có trách nhiệm giờ phút hiện tại, ta sẽ không phải hối tiếc trong tương lai.

Vô thường không phải là một tính cách tiêu cực của sự sống. Vô thường có thể được xem như là bản chất của sự sống. Nếu sự vật không vô thường thì không có sự sống và cũng không có sự vật. Hạt bắp không vô thường thì không thể trở thành cây bắp. Em bé nếu không vô thường thì không thể trở nên người lớn.

Đời vô thường nhưng không phải vì vậy mà đời không đáng sống. Chính vì quán chiếu được tự tính vô thường của vạn vật mà ta biết trân quý sự sống trong giờ phút hiện tại. Nếu sống sâu sắc giờ phút hiện tại và biết xử lý một cách có trách nhiệm giờ phút hiện tại, ta sẽ không phải hối tiếc trong tương lai. Ta sẽ biết chăm sóc những người thân của ta, làm cho họ có hạnh phúc trong ngày hôm nay. Chứng thực tự tánh vô thường của sự vật, ta sẽ không bị khổ đau quật ngã khi sự vật tàn hoại. Ta có thể giữ được thái độ an nhiên tự tại trước mọi biến thiên, hưng phế, thịnh suy và thành bại.

Nhiều người sống hấp tấp, hối hả, không biết bảo trọng thân tâm mình, mỗi ngày đem bán từ từ sức khỏe thân tâm mình đi, mong mua được nhiều tiện nghi cho thân tâm mình. Rốt cuộc thân và tâm tàn hoại vì những thứ tiện nghi.

Bài tập này cũng có thể giúp ta trở về bảo trọng lấy thân và tâm ta.

Biết ơn vô thường

1. Thở vào, tôi thấy tóc trên đầu

Thở ra, tôi thấy tóc vô thường

Thấy tóc

Tóc vô thường

2. Thở vào, tôi thấy mắt

Thở ra, tôi thấy mắt vô thường

Thấy mắt

Mắt vô thường

3. Thở vào, tôi thấy tai

Thở ra, tôi thấy tai vô thường

Thấy tai

Tai vô thường

4. Thở vào, tôi thấy mũi

Thở ra, tôi thấy mũi vô thường

Thấy mũi

Mũi vô thường

5. Thở vào, tôi thấy lưỡi

Thở ra, tôi thấy lưỡi vô thường

Thấy lưỡi

Lưỡi vô thường

6. Thở vào, tôi thấy trái tim

Thở ra, tôi thấy trái tim vô thường

Thấy trái tim

Trái tim vô thường

7. Thở vào, tôi thấy lá gan

Thở ra, tôi thấy lá gan vô thường

Thấy lá gan

Lá gan vô thường

8. Thở vào, tôi thấy buồng phổi

Thở ra, tôi thấy buồng phổi vô thường

Thấy buồng phổi

Buồng phổi vô thường

9. Thở vào, tôi thấy ruột

Thở ra, tôi thấy ruột vô thường

Thấy ruột

Ruột vô thường

10. Thở vào, tôi thấy thận

Thở ra, tôi thấy thận vô thường

Thấy thận

Thận vô thường

11. Thở vào, tôi thấy cơ thể

Thở ra, tôi thấy cơ thể vô thường

Thấy cơ thể

Cơ thể vô thường

12. Thở vào, tôi thấy thế gian hưng phế

Thở ra, tôi thấy thế gian hưng phế vô thường

Thấy thế gian hưng phế

Thế gian hưng phế vô thường

13. Thở vào, tôi thấy quốc độ

Thở ra, tôi thấy quốc độ vô thường

Thấy quốc độ

Quốc độ vô thường

14. Thở vào, tôi thấy triều đại

Thở ra, tôi thấy triều đại vô thường

Thấy triều đại

Triều đại vô thường

Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline