Tụng kinh, trì chú, niệm phật

BÀI HỌC

1. Định Nghĩa

– Tụng kinh: là đọc thành tiếng và có âm điệu hoặc đọc thầm những lời Phật dạy một cách thành kính.

– Trì chú: trì là nắm giữ, nhiếp niệm. Chú là lời bí mật của chư Phật. Trì chú là nhiếp tâm vào những bài thần chú.

– Niệm Phật: Niệm là nhớ nghĩ. Niệm Phật là nhớ nghĩ danh hiệu, hình ảnh và đức hạnh của chư Phật.

2. Ý nghĩa tụng kinh, trì chú, niệm Phật

a. Ý nghĩa tụng kinh

– Giúp cho chúng ta nhớ những lời Phật dạy để thực hành

– Tụng kinh cho tâm hồn yên tịnh, trí tuệ mở bày.

b. Ý nghĩa trì Chú

– Chú có công năng phi thường, diệt trừ tất cả chướng nạn sâu dày.

– Trì Chú giúp tâm trí được khai thông.

c. Ý nghĩa niệm Phật

– Niệm Phật để phá trừ tạp niệm, thanh tịnh tâm hồn, chuyển hóa nghiệp chướng.

– Niệm Phật để cầu được vãng sanh.

3. Phương pháp tụng kinh, trì chú, niệm Phật

– Tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, mặc áo trang nghiêm, đến trước bàn thờ thắp hương đảnh lễ rồi nhất tâm tụng niệm.

– Tụng kinh: đọc lớn tiếng, rõ ràng từng câu từng chữ, để tâm vào lời kinh tiếng kệ. Có thể tụng chuyên nhất 1 bộ kinh, hoặc tụng hết bộ kinh này rồi mới qua bộ kinh khác.

– Trì chú và niệm Phật: đọc lớn hoặc đọc thầm, phải nhiếp tâm vào câu thần chú hay danh hiệu Phật. Nên trì chuyên nhất vào 1 câu thần chú, niệm chuyên nhất 1 danh hiệu Phật.

– Tùy thời gian thích hợp mà ta tụng niệm theo thời khóa. Hoặc bất cứ ở đâu, lúc nào cũng có thể tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cốt yếu tâm phải thanh tịnh, chuyên nhất.

4. Kết luận

Tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những phương pháp tu tập giúp cho 3 nghiệp được thanh tịnh. Khi thực hành phải nhiếp tâm, dứt bỏ mọi tạp niệm. Chỉ cần thực hành chuyên nhất một trong 3 phương pháp này, có thể giúp chúng ta giải thoát khổ đau ngay hiện tại.

II. LỜI KHẤN NGUYỆN

Kính lạy Phật! Giáo pháp của Ngài đã giúp con mở rộng trái tim để tiếp nhận tuệ giác, tình thương. Con nguyện tu tập, nhất tâm tụng niệm, chuyển hoá thân tâm và truyền trao nguồn giáo lý này đến với mọi người, cho hết thảy đều được an vui.

Trích "Phật Học Phổ Thông', Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline