Phật Di Lặc - Maitreya Buddha

Đức Phật Di Lặc là vị Phật tương lai. Ngài sẽ thành Phật ở cõi người sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là vị Phật của tình thương. Trong vô số kiếp trước Ngài đã phát bồ đề tâm trước đức Đại Lực Như lai và rất nhiều vị Phật khác. Kể từ đó, Ngài đã dẫn vô số chúng sinh đến giác ngộ bằng giáo pháp của cả 3 thừa: nguyên thuỷ, đại thừa và mật thừa.

Khi thực hành như 1 vị Bồ tát, Ngài không chỉ thường xuyên thiền định về tình thương rộng lớn mà Ngài còn dạy nó cho nhiều người khác. Ngài thường ngồi ở cổng của kinh thành và suy nghĩ sâu sắc về tình thương. Tâm yêu thương của Ngài mạnh tới mức những người đi gần Ngài, chạm vào chân của Ngài liền có được sự chứng ngộ về tình yêu thương vô điều kiện. Điều này khiến chư Phật khắp mười phương hết sức hài lòng và hoan hỷ, tiên tri rằng: Trong tương lai, khi còn là Bồ tát và cả khi trở thành Phật thì vị Bồ tát này sẽ luôn được biết đến với tên gọi “Tình Thương” (Maitreya – Di Lặc). Đấy là lý do Ngài được gọi là Đức Phật Di Lặc.

Hãy cầu nguyện đến Ngài để chứng ngộ được tình yêu thương vô điều kiện.

Nguồn: ô-hay.vn

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline