Phật Dược Sư - Medicine Buddha

Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông, có danh xưng là Kim Cương Phật.

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh. Đức Phật Dược Sư - tiếng Phạn là Bhaisajyaguru, tiếng Tạng là Sangye Menla.

Cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.

 

 

Ngài có một mặt, hai tay, thân màu sắc xanh lưu ly. Đức Dược Sư Phật an toạ trong tư thế Kim Cương, trên bảo tòa nguyệt luân hoa sen, Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài khoác trên mình ba tấm y giải thoát. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược, tay trái để ngửa trì giữ bình bát chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ, thành tựu viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh. Bên trái Ngài là Đức Nhật Quang Bồ Tát, bên phải là Đức Nguyệt Quang Bồ TátĐức Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinhThực tướng của các bệnh khổ này là do căn bản vô minh, Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử cho nên tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật hay Vương Thiện Đạo. Tu trì chân ngôn Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được bách bệnh nan y của thân, tâm bệnh, căn bản phiển nãothành tựu các thiện hạnh thế gian và công hạnh Phật sự xuất thế.

 

Nguồn: Drukpa Việt Nam 

Ảnh: St

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline