Phật Kim Cương Tổng Trì - Vajradhara

Đức Phật Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara vì Ngài là hóa thân chân thực của tinh túy vô thượng Phật quả. Hai tay Ngài bắt chéo trước ngực, tay phải cầm chày kim cương (tượng trưng phương tiện), tay trái cầm chuông (tượng trưng trí tuệ). Đức Phật Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara biểu trưng hữu không bất nhị cùng cứu kính bất nhị cũng chính là Đại Hợp nhất Đại Thủ Ấn Mahamudra - sự thực chứng tối thượng mà tất cả hành giả Truyền thừa Drukpa đều hướng tới.

Nguồn: Drukpa
Ảnh: st

Bài viết khác

Xem thêm
Zalo
Hotline