SAKYA VIỆT NAM

Sakya - Vietnam

Truyền thừa Sakya là một trong bốn truyền thống tâm linh vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng (Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug). Truyền thừa Sakya đóng hết sức vai trò quan trọng trong sự trì giữ và phát triển giai đoạn tân Tantra vào thế kỷ thứ 11. Truyền thống Sakya được trì giữ và hoằng dương rộng lớn, sản sinh nhiều bậc thánh tăng, thành tựu giả và học giả vĩ đại. Trong các thế kỷ 13 và 14, những bậc trì giữ truyền thống Sakya đồng thời đảm nhận trọng trách chính trị tại Tây Tạng. Mặc dù địa vị chính trị của truyền thống này giảm dần qua các thế kỷ, nhưng những truyền thống tâm linh siêu việt này vẫn còn được trưởng dưỡng và trì giữ nghiêm mật tới tận ngày nay.

Hành giả

Hành Giả Du Già

Hành Giả Du Già hay còn gọi là Du Sĩ (Yogi hay Ngakpa), là hành giả chí tâm tìm cầu giác ngộ thông qua các hoạt động thực hành về pháp miên mật. Nói về giới luật, họ là những hành giả bảo vệ giới nguyện trong sạch của mình. Giới luật của họ cũng nghiêm mật và nhiều không kém so với giới nguyện của Tăng Sĩ ...

Thư viện

Trở thành một phần của chúng tôi

Hotline: 0938925510 - Ngagpa Ngawang Sonam Lộc Thạch

Truyền Thừa Sakya

Bài viết này xin được giới thiệu tiết về 5 vị Tổ Truyền thừa Sakya lần lượt là: Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158), Sonam Tsemo (1142-1182), Drakpa Gyeltsen (1147 -1216), Sakya Pandita Kunga Gyeltsen (1182-1251) và Drogon Chogyal Phakpa (1235-1280).

Trọng trách chính trị của truyền thừa Sakya bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 13. Vào năm 1240 người cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Hoàng tử Godan đã ra lệnh cho quân đội tấn công xứ Tạng. Khi đang tiến hành chiến dịch này, vị hoàng tử đã mong muốn tìm cầu sự hướng đạo của một Đạo sư Phật giáo trứ danh. Một số vị tướng của ông đã gửi thông tin rằng có ba Lạt-ma trứ danh tại xứ Tạng.

"Dẫn đề: Sự du nhập của những tôn giáo vào một quốc gia cũng như là giao thoa với bản sắc địa phương để kế thừa và phát triển"

Zalo
Hotline