Chào mừng ngày Gyalphur Drubjor

Chào mừng ngày Gyalphur Drubjor

Ngày đăng: 22/02/2024 12:26 PM

  Thứ Năm, ngày 22/02/2024 là ngày Gyalphur Drubjor, được xem là ngày rất cát tường theo chiêm tinh học Tây Tạng.

  Bởi vì sự xuất hiện của Chòm sao thứ bảy được gọi là "Gyal" xảy ra vào thứ Năm (có nghĩa là Phurbu), nó được gọi là Gyalphur (có nghĩa là chiến thắng) và điều này chỉ xảy ra 2 lần một năm. Người ta nói rằng Ganapati xuất hiện trước các hành giả những người thực hành các nghi lễ tâm linh đúng pháp cúng dường Ngài vào ngày này. Bất cứ khi nào Ganapati xuất hiện, sẽ mang lại sự vinh quang, thịnh vượng và sự giàu có. Do đó hành giả sẽ có một sức khỏe tốt, hạnh phúc dồi dào, và quan trọng là ủng hộ/ hướng tâm tới Ganapati vào ngày này.

  “Ganapati là một vị thần đầu voi tượng trưng “cho sự hợp nhất giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ”, được xem là vị Phúc thần đáp ứng những điều may mắn, cát tường cho mọi lời cầu nguyện".

  Today is Gyalphur Drubjor day. Gyalphur Drubjor is considered a highly auspicious day, according to Tibetan astrology. Since the appearance of the 7th star (Gyal) falls on a Thursday (Phurbu), it is called Gyalphur, and it occurs only twice a year. It is said that Ganapati appears briefly to anyone who performs the appropriate rituals to him on this day. Wherever Ganapati appears there will be an increase in glory, esteem, wealth, and prosperity. Since the practitioner will have good health and happiness in abundance, it is very important to propitiate Ganapati on this day.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline