1.

Lời nói đầu

Dẫn nhập vào Phật Pháp căn bản qua những bài giới thiệu cái nhìn tổng quan và giải thích những khái niệm căn bản trong Phật Giáo, giúp hiểu rõ nhân cách, tư tưởng và tâm nguyện của Phật từ đó vững tin bước trên con đường phát triển Từ Bi – Trí Tuệ – Giác Ngộ của bản thân mình.

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account