Kính mừng Phật Đản 2024

Kính mừng Phật Đản 2024

Ngày đăng: 18/05/2024 03:36 PM

  Ở thế kỉ VI trước công nguyên, một suối nguồn Bi mẫn, một bậc Chuyển Luân Thánh Vương - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sinh ra đời vì lợi lạc của chúng sinh hữu tình.

  Ngài đã Đản sanh tại Lâm Tỳ Ni. Sau này để tìm ra con đường giải thoát Ngài đã tu hành trong 6 năm. Trải qua 49 ngày nhập Đại Định dưới cội cây Bồ Đề, Đấng Chiến Thắng đã đạt thành tựu Phật Quả Viên Mãn tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau 45 năm hoằng Pháp độ sanh, Đức Thế Tôn đã thị hiện nhập Niết Bàn tại rừng Tha La Song Thọ.

  Đức Từ phụ đã vì lợi ích của chúng sanh mà thị hiện nơi cõi Ta Bà đầy ô trược này. Một thoáng thời gian mà đã mấy nghìn năm trôi qua, nhưng hình ảnh của Ngài, giáo Pháp của Ngài vẫn còn sống mãi với dòng thời gian bất tận, và sáng mãi trong trái tim của mỗi người con Phật.

  Kính mừng Đại lễ Phật đản 2024 - Phật lịch 2568

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline