1.

Câu Chuyện Sakya-Vietnam

Nhân duyên chuyến hành hương đảnh lễ Đức Dalai Lama và Đức Thượng Thủ Pháp Sư Jigdal Dagchen Sakya của đoàn Việt Nam tại Dharamsala năm 1995, Đức Dalai Lama đã từ bi ban cho đoàn Ấn Chỉ được thành lập Trung tâm Phật giáo Tây Tạng tại Việt Nam.

Nội dung Ấn Chỉ:

“Tôi rất hoan hỷ khi được biết các học trò Việt Nam của Ngài Jigdal Dagchen Sakya đang xây dựng một Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Việt Nam.

Tôi cầu mong cho dự án này thành công viên mãn và tôi có một niềm tin trung tâm này sẽ trở thành một điểm tập trung của các hoạt động văn hóa tâm linh cũng như phụng sự cộng đồng. Tôi chuyển lời chúc mừng tới tất cả những người đã đóng góp công sức để thành lập trung tâm này.

Mục tiêu của tôn giáo không phải chỉ là xây dựng nên những nơi chốn thờ cúng, nhưng chính đáng hơn, để ươm những giá trị tích cực của con người như Lòng Từ Bi, Sự Nhẫn Nhịn, Sự Bao Dung và Tình Yêu Thương. Một điều hết sức quan trọng, Đạo Pháp phải được thực hành với một tâm tích cực, mà mục tiêu tối quan trọng là phải đem lại lợi lạc và hạnh phúc không chỉ riêng cho bản thân chúng ta, mà còn tới tất cả chúng sinh hữu tình.

Tôi có một niềm tin bất thoái chuyển vào việc ươm mầm Tâm tích cực và với những Hành động tích cực, chúng ta có thể đóng góp một cách chân thật tới một thế giới hòa bình hơn và thân ái hơn”.

Nhân duyên chuyến hành hương của đoàn Việt Nam tới Dharamsala năm 1995 để đảnh lễ và dự Pháp hội, qua lời thỉnh nguyện của đoàn, Đức Thượng Thủ Pháp Sư đã từ bi ban Ấn chỉ và Tên cho Trung tâm Sakya Việt Nam.

Nội dung Ấn chỉ:

“Ngày 7 tháng 8 năm 1995

Đức Thượng Thủ Pháp Sư của Dòng Sakya Phuntsog Phodrang, Ngài là Trưởng Dòng Phật Môn Truyền Phái Sakya trong Phật giáo Tây Tạng, đã đồng ý cho Việt Nam được thành lập Trung tâm mang tên Sakya Tsechen Shiday Choling.

Tên Sakya có nghĩa là “vùng đất màu nhạt” và chỉ tới đặc điểm địa lý của vùng đất mà tu viện đầu tiên của Sakya được xây dựng. Tu viện này, thứ tự cấp bậc tôn giáo được xây dựng tại vùng đất này, quê nhà nơi tu viện hiện hữu, và vị Tổ (Khon Gonchok Gyalpo) đã khai sinh ra Tu viện này đều được gói gọn trong chữ “Sakya”

“Tsechen” có nghĩa là Đại (Từ) Bi và là biệt danh của Ngài Sachen Kunga Nyingpo, Vị Tổ của Phật Môn Truyền Phái Sakya. “Shiday” có nghĩa là Hòa Bình. “Choling” có nghĩa là Trung tâm Pháp. Vì vậy cho nên Sakya Tsechen Shiday Choling là Trung tâm Pháp Hòa Bình của Đại Từ Bi Sakya.”

2.

Sakya-Vietnam

Là một nhịp cầu tâm linh nối kết cư sỹ Việt Nam vào các nỗ lực bảo tồn, phục hưng và thăng hoa đạo pháp dân tộc trong suối nguồn văn hóa tâm linh của nhân loại trên thế giới nương theo quá trình hội nhập dòng phái truyền thừa Sakya của Phật giáo Tây Tạng vào Việt Nam.

Là pháp môn tu tập phát huy vai trò của người cư sỹ trong hạnh nguyện chuyển tải sự chứng ngộ từ Đạo vào Đời thể hiện qua các công trình và đóng góp mang tinh thần Đại thừa của Phật pháp cũng như các giá trị nhân văn của truyền thống dân tộc thông qua:

– Công tác truyền thông các giáo huấn dẫn đạo,

– Thiền tịnh thanh hóa,

– Huy động tiềm năng xây dựng và bồi dưỡng cho các mô hình công ích đại chúng phát triển theo chiều hướng bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Lời nhắn của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account