Trưởng dòng Truyền thừa Sakya, đức Pháp vương Sakya Trizin đời thứ 42 (Kyabgon Gongma Trizin Rinpoche), trưởng tử của đức Pháp vương Sakya đời thứ 41 (Kyabgon Gongma Trizin Rinpoche), một trong những bậc đạo sư của dòng truyền thừa tinh túy nhất của Phật giáo Tây Tạng.

Nổi tiếng uyên bác trong học vấn và những bài giảng minh triết, ngài thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, tông tộc tôn quý Sakya Khon, một dòng tộc với những thế hệ tiếp nối nhau, đào tạo những bậc đạo sư xuất chúng, pháp mạch dòng Truyền thừa Sakya mãi chuyển lưu không gián đoạn. Ngài chính thức giữ ngôi vị Trưởng dòng Truyền thừa Sakya đời thứ 42 vào ngày 13 tháng 03 năm Đinh Dậu (09/04/2017).

Với trí tuệ và lòng từ bi, đức Sakya Trizin đời thứ 42 tiếp tục trao truyền vô số quán đỉnh và ban từ vân pháp vũ, tuyên dương diệu pháp Như Lai tại các cơ sở tự viện Phật giáo, Học viện Phật giáo danh tiếng như trung tâm Sakya, tu viện Dzongsar, Đại học Sakya, Đại học Tantric, Học viện Phật giáo Quốc tế và các Phật học đường, trung tâm Phật giáo, tự viện Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Ngài quản lý điều hành nhiều tu viện Sakya và trung tâm Sakya trên khắp thế giới, từng vân du đó đây hoằng dương chính pháp Phật đà khắp châu Âu, châu Á, Australia, New Zealand, Bắc Mỹ, Việt Nam.

Đức Sakya Trizin đời thứ 42 sẽ tiếp tục hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người học Phật từ khắp nơi trên thế giới, với trí tuệ và phẩm hạnh cao quý của một vị đạo sư với phong cách sống giản dị, trung thực vẹn toàn, sự khiêm nhường, thông qua việc giảng dạy giáo lý Phật đà một cách chính thống, gìn giữ sự thuần khiết của Kim Cương thừa, Phật giáo Tây Tạng.

Liên hệ với chúng tôi

Lời nhắn của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account