Ngài Khöndung Asanga Vajra Sakya Rinpoche là con trai của H.E. Khöndung Ani Vajra Sakya Rinpoche, con thứ hai của gia đình Phuntsok Phodrang và Dagmo Chimey la. Ngài cũng là cháu nội của H.H. Jigdal Dagchen Dorje Chang và do đó là dòng dõi trực tiếp của dòng Khon không bị gián đoạn có từ năm 1073. Ngài cũng là cháu ngoại của H.E. Garje Khamtul Rinpoche, vị thượng sư chứng đắc và là bậc thành tựu giã cao cấp của dòng Cổ Mật (Nyingmapa) bên phía mẹ ngài.

Ngài Khöndung Asanga Vajra Rinpoche được sinh ra vào ngày 1 tháng 5 năm 1999 tại Seattle, Washington. Vào tháng 4 năm 2005 ở tuổi lên năm, H.E. Asanga Vajra Rinpoche rời Seattle để học tập và đào tạo tại Tu viện Tharlam ở Boudhanath, Nepal.

Trong những năm tiếp theo, H.E. Asanga Vajra Rinpoche đã nhận được nhiều giáo lý quan trọng bao gồm Lamdre Tsogshey từ ông nội của Ngài là H.H. Dagchen Rinpoche và giáo lý Lamdre Lobshey từ ông chú của ngài là H.H. 41st Sakya Trichen Rinpoche.

Ngài đã tiếp nhận nhiều lời giảng dạy và truyền ấn quán đảnh quan trọng của các bậc thầy vĩ đại khác như H.H. Sakya Trizin 42, H.E. Chögye Trichen, H.E. Khenchen Appey Rinpoche, H.E. Luding Khenchen Rinpoche, H.E. Jetsun Chimey Luding cũng như từ ông ngoại của Ngài H.E. Khamtul Rinpoche (kết hợp giáo pháp của Sakyapa và Nyingmapa).

Kể từ năm 2013, H.E. Asanga Rinpoche đã nghiên cứu và tiếp tục học tập dưới sự giám sát riêng của Hòa thượng Khenchen Gyatso Rinpoche, nguyên hiệu trưởng của học viện Sakya.

Trước khi Đức Jigdal Dagchen Sakya nhập niết bàn, đã bổ nhiệm Ngài Khöndung Asanga Vajra Rinpoche làm Đầu Sư (Head Lama) ở Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi

Lời nhắn của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account