Bậc Nữ Nhiếp Chánh Đạo Sư Jetsun Kushok Sakya Chimey Luding Rinpoche là Vị Thầy hướng dẫn tâm linh của trung tâm Sakya Kalden Ling và Sakya Tsechen Thubten Ling. Bà là em gái của Đức Thái Thượng Đạo Sư Sakya Trizin đời 41, được chỉ dạy và hướng dẫn bởi các Vị Thượng Sư cao cấp nhất trong truyền thống Sakya từ Tây Tạng. Bà bắt đầu tu học từ khi lên 6, bắt đầu thuyết pháp từ khi lên 11 tuổi và chính thức trở thành bậc trì giữ dòng truyền thừa khi lên 18 tuổi. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng nhìn chung Jetsun Kushok Rinpoche là một trong số rất ít bậc Nữ Đạo Sư Trì Giữ dòng truyền thừa và là một trong ba Nữ Đạo Sư duy nhất ban truyền Bộ Đại Bảo Pháp Lamdre (con đường và đạo quả) theo truyền thống Sakya. Năm 1971, Jetsun Kushok Rinpoche và gia đình Bà chuyển tới Canada nơi Bà tiếp tục cống hiến và dành sự quan tâm cho gia đình Bà. Sau sự thỉnh cầu từ Đức Thượng Thủ Đạo Sư, Bà đã tiếp tục ban truyền giáo pháp cho tới nay tại Trung tâm của Bà ở Vancouver và các trung tâm nhiều nơi trên thế giới.

Liên hệ với chúng tôi

Lời nhắn của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account