Giới thiệu

Đạo và Đời

Cư sỹ là một danh từ chỉ người “tu tại gia” đă quy hướng theo một giáo trình tâm linh nào đó nhưng vẫn giữ đời sống thế gian. Người Cư sỹ cùng lúc dấn bước trên hai con đường ngỡ như song hành nhưng hoà quyện – Đạo và Đời – và cùng nhắm vào đích đến cuối cùng – Bản Thể Uy Nguyên – Giác Tính Chân Thật.

Bodhidharma

“Hạnh phúc là con đường
chuyển hoá”

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account