1.

Lời nói đầu

Giới thiệu giáo lý cơ bản, các pháp Chuyển Hoá Tâm Thức và các pháp Du Già Tối Thượng – là ngọn hải đăng soi sáng, định hướng, khai mở, phát triển tâm thức cho chúng ta khi bước trên con đường gập ghềnh của người cư sỹ.

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account