Cửa hàng VH Tâm Linh qua mạng (online), cung ứng thiền cụ trợ duyên thiền hành pháp “3T” (Tâm – Tình -Tiền), kết nối dịch vụ tư vấn tâm linh, tang sự, khóa tu ứng dụng, hành hương thánh tích, pháp lể chẩn tế, hỏa đàn giãi nghiệp và dịch vụ bảo lưu tro cốt, bao gồm “xá lợi” kim cương lưu niệm …

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account