Quỹ Từ Thiện Long Thọ là một cơ cấu tài chính nhằm mục đích huy động “vòng hoa nhân ái” nối kết “chuổi hạt từ bi” của những tấm lòng “bồ tát”, thể hiện ý nguyện vị tha bác ái trong khả năng và hoàn cảnh của mình chia sẻ duyên lành, phúc thiện với các “hoàn cảnh cơ nhở” của các thành phần neo đơn giây phút “cuối đường ở nẻo đơn côi” .

Ngoài tính chất “từ thiện hậu sự” cho các thành phần “khó khăn” đơn chiếc, Quỷ Từ Thiện Long Thọ còn hướng đến các mục tiêu trợ giúp các đối tượng “cơ nhở” có thế “làm lại từ đầu” qua các mô hình xây dựng kinh tế gia đình trên nền tảng cụ thể và thiết thực của một nền kinh tế xã hội thủy nông cấu trúc theo định hướng xanh sạch của thời đại. Cũng trong chiều hướng đó, đây cũng là nơi thể nhập ứng dụng các mô hình tín dụng của người nghèo đang được triển khai ở các nước “đang phát triển” (crowd funding- banker of the poor) tạo cơ hội “chuyển hóa” cho các thành phần có hoàn cảnh kinh tế xã hội khiêm nhượng trong chiều hướng “phúc lạc của cộng đồng đồng tiến”!!!

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account