Một nghi lễ trao truyền ngôi vị trong văn hóa Tây Tạng, theo một cách nào đó, cũng tương tự với sự đăng quang của một nữ hoàng hoặc vua. Tuy nhiên, trong bối cảnh Phật giáo Tây Tạng, việc lên ngôi là một nghi lễ trong đó một vị thầy vĩ đại chính thức chấp nhận vai trò lãnh đạo tinh thần đi kèm với vị thế của mình. Thông qua việc hiển thị các lễ vật cúng dường khác nhau, các đệ tử cầu khẩn bậc thầy sống lâu và giảng dạy Phật Pháp vì lợi ích của chúng sinh.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình và tụng những lời cầu nguyện truyền thống, nhiều nhóm hành giả sẽ dâng cúng các lễ vật cúng dường. Những lễ vật này sẽ bao gồm một mạn-đà-la lớn biểu trưng cho toàn thể vũ trụ; thị hiện cho thân, khẩu và ý của Đức Phật; và các biểu tượng nghi lễ truyền thống khác.

Đó sẽ là một dịp lễ hội!

Đây là mặt đất được xức bởi nước thơm, và rải đầy hoa tươi,
Được trang trí bởi Sumeru, bốn lục địa, mặt trời và mặt trăng.
Nhờ công đức cúng dường này cho cõi Phật,
Tôi ước nguyện có thể đặt tất cả chúng sinh vào cõi tịnh độ.

~Cúng Dường Mạn – đà – la

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account