Nhân chuyến hoằng pháp của HH Sakya Trizin 42 đến Việt Nam và ngài rộng lòng truyền trao bộ pháp Phowa ở Long Thọ nên tôi xin gửi tặng một bài viết về pháp môn này cho Trung Tâm Sakya Việt Nam nói chung và Long Thọ nói riêng.
I) Khởi Đề:
Đức Phật đã từng nói rằng “Trăm sông đổ về biển lớn, nước biển chỉ có một vị đó là vị mặn. Giáo Pháp ta cũng có một vị, đó là vị giải thoát.” Thật là vậy, các pháp môn của Phật Pháp pháp môn nào cũng không ngoài giúp ta đạt đến được giác ngộ giải thoát. Nói về giải thoát, lại có rất nhiều cấp độ giải thoát.
Đối với những người tâm còn luyến ái trần cảnh thì Phật dạy cho cách thoát khổ bằng việc tạo nhiều thiện nghiệp. Thập Thiện Nghiệp chính là nhân cho ta không bị đọa sanh vào những cõi thấp kém mà được tái sinh vào những cõi cao hơn và có đầy đủ điều kiện để ta tiến bước xa hơn trên Đạo Lộ Giác Ngộ.
Đối với những hành giả đã có tâm xả ly thì Phật dạy cho cách thoát khổ bằng hoá tán đi cái lầm chấp của bản ngã vốn dĩ tồn tại từ vô thuỷ vô chung cho đến hiện nay. Nhận chân ra được vòng xoay của Thập Nhị Nhân Duyên mà đến được trạng thái rời lìa Tam Giới. Đây chính là con đường của các bậc Thanh Văn, Duyên Giác.
Đối với những hành giả đã có tâm xả ly, đã thấu hiểu được Vô Ngã lại còn khởi phát hùng tâm hoá hiện vô số thân tướng để thực hành hạnh nguyện của các đấng Điều Ngự thì Phật dạy ra pháp môn Đại Thừa với vũ khí là Đại Bi Tâm, Bồ Đề Tâm và Trí Bát Nhã mà chiếu soi, luân chuyển khắp Thập Phương Pháp Giới.
Đối với những hành giả tâm nguyện Đại Thừa, chủng tử Đại Thừa huân tập đã thuần thục và chín mùi. Hạnh độ sinh của họ là vô biên, tâm họ đã quy nhất nơi chánh Đạo không thối chuyển thì Phật chỉ bày cho con đường tức thời nhận chân và thể nhập Như Lai Tạng ấy gọi là pháp Kim Cang Thừa.
II) Kim Cang Thừa:
Trong Kim Cang Thừa thì mỗi mỗi các pháp vốn đều không rời lìa 4 chữ “Chân Không Diệu Hữu” ấy chính là sự hiển lộ của Không và Sắc đan xen quấn quýt nhau không rời. Ấy chính là sự hiển lộ của Tánh và Tướng không sai khác. Nơi Chân Không làm nền tảng cho Diệu Hữu. Chốn Diệu Hữu vốn dĩ tỏ bày cho Chân Không. Mỗi mỗi các pháp đều giúp ta liền an trụ trong Như Lai Tạng.
Các pháp môn thực hành của Kim Cang Thừa như Dzogchen hay Đại Thủ Ấn, Naropa lục pháp hay Tối Thượng Du Già… đều không ngoài an trụ tâm ta vào Đại Định, Đại Huệ. Đều là những pháp môn giúp ta thâm nhập cảnh giới Thiền Định thâm sâu để tỏ ngộ Phật Tánh. Vậy nên nhìn chung trong việc tu hành để đạt được Phật quả thì dẫu là tích tập phước đức to lớn đến mức nào thì cũng phải thông qua thực hành Thiền Định. Chẳng phải như trong kinh Pháp Cú đức Phật từng dạy rằng sống trăm năm thiếu trí không Thiền chẳng bằng sống một ngày đủ trí tu Thiền đấy sao.
Thi vị thay trong vô số pháp môn của Kim Cang Thừa lại có một pháp môn đạt được Phật quả mà “bất dụng Thiền”. Một pháp môn vi diệu và hi hữu, giúp chúng ta nhanh chóng đạt được Phật quả mà không phải thực hành Thiền Định miên mật. Pháp môn ấy được mệnh danh là PHOWA – CHUYỂN DI THẦN THỨC hay cũng có thể gọi là Chuyển Thức Đại Pháp.
III) Pháp môn PHOWA
Đây là một pháp môn vi diệu và tối thắng. Nó mạnh mẽ đến mức giúp cho một người dẫu là nghiệp chướng còn nhiều, phước đức còn mỏng và trí tuệ còn nhiều che chướng vẫn có thể nhanh chóng an trụ trong Tịnh Thổ. Thậm chí họ vẫn có cơ hội để kiến Tánh, nhận ra được Chân Tâm của mình khi thực hành pháp môn này.
Pháp Phowa có nhiều bộ pháp, nhiều quốc độ nhưng phổ biến nhất vẫn là pháp Phowa của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật. Cõi Tịnh Thổ của chư Phật vốn nhiều vô số nhưng quen thuộc nhất với thế giới loài người của chúng ta vẫn là Cực Lạc Tịnh Thổ.
Như chúng ta ai cũng biết đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện của mình sẽ đến tận nơi để tiếp dẫn cho những ai khẩn nguyện đến ngài trong giây phút lâm chung. Pháp Phowa thông qua việc vận hành khí lực trong đường kinh mạch, kết hợp thêm quán tưởng và chú nguyện của bản thân đồng thời với 48 đại nguyện của Phật A Di Đà để chuyển di thần thức của người đang lâm chung thâm nhập vào biển tâm của ngài một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa. Như một người mẹ đến trường đón con, đứa trẻ thấy mẹ cũng chạy thật nhanh về phía mẹ mình để lao vào lòng mẹ được nhanh hơn nữa chứ không chỉ đứng đó chờ mẹ mình đến đón.
Thực hành Phowa chuyển di thần thức về Tịnh Thổ để không còn trôi lăn trong Luân Hồi đau khổ chỉ là một phần diệu dụng của Chuyển Thức Đại Pháp. Phần thâm diệu hơn là nó giúp ta có cơ hội Kiến Tánh, nhận chân ra được Pháp Thân A Di Đà và an trụ trong đó. So với Thượng Phẩm Thượng Sanh của Cửu Phẩm Liên Hoa vốn không hề sai khác. Tức thời đạt được Vô Thượng Bồ Đề.
Như chúng ta đều biết, vãng sanh Tịnh Độ đã khó. Sanh mà không vào vùng biên địa của Tịnh Độ lại còn khó hơn. Sanh xong hoa sen tức thời mở ra và được trực tiếp nghe Phật thuyết Pháp lại là rất khó. Kiến Phật, nghe Pháp rồi mà ngộ đạo lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng nếu thực hành Phowa thành công thì những điều như trên lại không hề khó khăn chút nào.
Phowa uy mãnh đến mức, tương truyền ở vùng Tuyết Sơn có những người tiều phu, thợ săn cả đời không hề hay biết Phật Pháp. Vào lúc cuối đời, biết rằng sắp lìa đời thì hoảng sợ vì những bất thiện nghiệp mình đã tạo tác. Họ lo sợ và khẩn cầu các vị Lạt Ma truyền cho bộ pháp Phowa để tu tập. Chỉ trong 7-14 ngày họ đã đạt được thành tựu rõ ràng và an nhiên tự tại, không còn bị việc sinh tử làm cho não lòng lo sợ.
IV) Ấn Chứng PHOWA
Nói về thành tựu Phowa thì có rất nhiều dấu hiệu nhưng một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của hành giả thực hành Phowa đó là “Ngọn cỏ thẳng đứng”. Xương sọ trên đỉnh đầu của chúng ta cứng chắc là vậy nhưng người thực hành Phowa đạt được thành tựu thì trên đỉnh đầu nứt ra (mở ra) một lỗ nhỏ. Lỗ này có thể cắm một ngọn cỏ dựng đứng vào. Lỗ nứt trên sọ này chính là con đường thần thức sẽ thoát ra để thâm nhập vào biển diệu tâm của chư Phật.
Đối với người qua đời khi được các bậc thầy hoặc các hành giả tinh thông Phowa làm phép Chuyển Di Thần Thức cho họ thì cũng có những dấu hiệu rất rõ ràng ví như là có những người làm xong thì xương sọ của người chết nứt và phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hoặc có người thì khi làm Phowa cho họ thành công rồi khi hoả thiêu thì xương sọ nổ và phần xương trên đỉnh đầu văng ra ngoài… những ấn chứng như vậy chúng ta nghe có vẻ thấy lạ lùng nhưng với những hành giả thực hành Phowa thì cũng không có gì là quá kì lạ.
V) Tổng Luận:
Phowa là một pháp môn thâm diệu, thành tựu lại dễ dàng vì là do sự kết hợp từ sự dụng công của hành giả cùng với đại nguyện của chư Phật và sự vận hành của kinh mạch, khí lực trong thân. Lợi ích vô cùng lớn lao cho cả người sống và kẻ mất.
Theo truyền thống Kim Cang Thừa thì pháp môn dẫu thâm diệu đến đâu nhưng nếu không có dòng truyền thừa liên tục không gián đoạn thì cũng khó mà có thể thành tựu. Vậy nên nếu có cơ hội thọ nhận Phowa từ một vị thầy tinh thông bộ pháp này cùng với một dòng truyền thừa thanh tịnh liên tục không gián đoạn ấy là một phước duyên vô cùng lớn lao và hy hữu khó có trong cõi đời đầy ác trược này. Như bậc thầy từ ái của tôi từng dạy rằng: “Ắt hẳn phước báu của các con đã tích tập lớn lao không hề thua kém một ngọn núi Tu Di”.
Vài lời chia sẻ, xin đem chút công đức này hồi hướng cho hết thảy hữu tình chúng sinh sớm nhận ra và thâm nhập được vào ánh hào quang luôn phổ chiếu khắp mười phương pháp giới của đức Từ Phụ A Di Đà Phật.
Saigon, năm Hoả Kê, tháng 08 Tạng lịch cát tường!
~ Tử Minh

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account