Lời đề

Tâm thông thì
trực giác mới sáng suốt

Tâm Pháp là phần giúp mở “tâm” cho thông, giữ được tâm thông thì trực giác mới sáng suốt và mới có thể nhìn bản chất của sự việc. Khai tâm có sức mạnh thôi thúc và chuyển hóa giúp chúng ta học hỏi và trải nghiệm thực tại ở những cấp độ cao hơn, gặt hái được hạnh phúc tự thân trong đời thường.

Phương ngôn

Vạn vật đồng nhất thể, bản thể vũ trụ tiềm ẩn trong ta. Mỗi người phải tự khai mở tâm mình để bước trên hành trình chuyển hoá cho chính mình.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account