Vào tháng đầu năm 2019, Sakya-Vietnam đã chính thức tổ chức Lễ Đăng Vị H.E. Asanga Vajra Sakya Rinpoche Thượng Thủ Pháp Sư Sakya-Vietnam và lễ Thỉnh Xá Lợi H.H. Jidal Dagchen Dorjechang Rinpoche nhập Bảo Tháp cũng nhiều pháp lễ tôn nghiêm đầy năng lực. Chương trình chi tiết như sau:

1.

Chương trình chi tiết

Thứ Tư ngày 02.01.2019

***9.00 sáng – 12.00 trưa: Lể Đăng Vị  H.E. Asanga Vajra  Sakya Rinpoche, Thượng thủ pháp sư “Sakya-Việt Nam”.

(Pháp lể Gia trì Tu chứng Tam thể Trường Thọ Hộ Phật, cúng dường Mạn Đà La, tiếp sau các bài phát biểu)

***2.00 chiều – 5.00 chiều: H.E Asanga Rinpoche sẽ khẩu truyền “Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và Đại Thủ Ấn Pháp”

Đức Quan Thế Âm Tự Tại Bồ Tát thiền hành với Phật Tính Từ Bi phát khởi bi nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh mê vọng, không phải chịu khổ trong ba đường ác nghiệp, đời kiếp luân lưu. Đức Phật Di Đà chứng tâm, phóng quang gia trì nguyện lực khiến đức Quan Âm niệm khởi hoá hiện pháp tướng mười một đầu, trên cùng là Đức A Di Đà Phật Tiếp Dẫn Đạo Sư pháp thủ Cảnh giới Nguyện lực Vãng Sinh Tịnh Độ và pháp tướng ngài có nghìn mắt nghìn tay để làm phương tiện cảm ứng tức thì tốc hiện cứu độ chúng sinh tin kính, tâm cầu. Thân ngài sắc trắng tinh thể khiết tường vi diệu, 11 đầu Phật Thủ Pháp Minh Như Lai, có một đầu hiện tướng phẫn nộ của lòng Từ Bi.

Đại Thủ Ấn  Pháp (Mahamudra) là pháp môn nhìn thẳng vào tánh của tâm. Một trong những giáo pháp tối thượng của Kim cương thừa (s: vajrayāna),Ðại thủ ấn được hiểu là tâm ấn của sự chứng ngộ được tính Không (s: śūnyatā), của việc giải thoát khỏi Luân hồi (s: saṃsāra) và sự thông hiểu rằng, hai mặt đó không hề rời nhau.

Thứ Năm ngày 03.01.2019:

***9.00 sáng – 12.00 trưa: Thỉnh Xá Lợi H.H Jigdal Dagchen Dorjechang Rinpoche nhập Bảo  Tháp và pháp lể khai quang tọa tháp.

***2.00 chiều – 4.00 chiều: Pháp Lể Du Già Bổn Sư

Thực hành pháp lể Du già Bổn sư  rất sâu sắc, với nhiều lợi ích phụ, và rất nhanh chóng mang lại chứng ngộ. Đức Phật đã chỉ dạy nhiều pháp hành trì nhưng ngài không nói rõ pháp lể nào nên được thực hành trước, pháp nào nên được thực hành sau. Tổ Atisha là người đầu tiên đã sắp xếp giáo lý Phật pháp thành một hệ thống theo thứ lớp và tập trung vào trình tự thực hành, nghĩa là chúng ta nên thực hành điểm nào trước và thực hành điểm nào sau. Tất cả các thực hành này đều nhấn mạnh vào việc luyện tâm. Khi hoàn toàn điều phục được tâm thức của mình thì chúng ta sẽ thành Phật. Các bước của con đường dẫn đến giác ngộ, hay là sự biến đổi suy nghĩ. Nói chung, pháp lể Du Già Bổn sư từ sự sùng kính bổn sư lên đến giác ngộ, là sự biến đổi tư tưởng. Nếu tâm trí bạn không được biến đổi thành con đường, làm sao bạn có thể nhận ra con đường? Không cách nào,nếu  không biến đổi tâm trí bạn.

Thứ Sáu, ngày 04.01.2019:

9.00 sáng – 1.00 chiều: Pháp Na Phật (Đại Nhật Như Lai) dành cho người quá vãng.

Đức Thế Tôn  Đại Nhật Như Lai được coi là Báo Thân hoặc thân Nhiếp Thụ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Trong thân thể tinh tế của hình dạng vô hạn này, “Người vĩ đại đến từ mặt trời” được dịch từ tiếng Phạn cư trú trong vương quốc thuần khiết cao nhất của Cỏi Trời  Sắc Cứu Cánh Thiên (Akanistha).

Ngài được ca ngợi là Đức Phật nguyên thủy của sự thanh tịnh và hòa bình 來 日 如 來 (Dàrì Rúlái) hay 毘盧遮那 佛 trong các trường phái Phật giáo Trung Quốc, và một vị Phật phổ quát có giá trị to lớn – nguồn gốc của tất cả  chư Phật như được giải thích trong Mật pháp Đại Nhật Toàn Giác ( Mahāvairocana-abhisaṃbodhi- tantra) hoặc đầy đủ hơn như Mật pháp Đại Nhật Toàn Giá Thần Lực Gia Trì (Mahāvairocana Abhisaṃbodhi Vikurvita Adhiṣṭhāna Tantra) là một thành viên của Thiền Mật (Tantra Yoga), lớp Mật pháp (Tantra). Nhiều vị phật hóa thân từ Pháp tướng Phật Đảnh Tôn Thắng (Usnisha), Bồ Tát hóa thân  từ nhiều bộ phận khác nhau của Pháp Thân, Đại Hắc Thiên (Mahakala) từ trái tim của ngài, các vị Phật Độc Giác (pratyeka) từ đầu gối của ngài… vân vân vân vân.

Ở đây, nguồn gốc của tất cả các vị Phật không nên được coi là thượng đế nhưng là nhận thức trần tục thuần khiết và trạng thái giác ngộ mà tất cả chúng ta đều có từ thời gian vô tận.

Đức Phật này được mô tả như là Đấng không có mặt sau không có mặt trước và là một tầm nhìn toàn cảnh đồng thời cảm nhận mọi hướng, một biểu hiện mang tính biểu tượng của sự cởi mở của ý thức vượt qua ngay cả tổng hợp của ý thức.

Sự hùng vĩ vĩ đại này và hình thức tinh tế nhất của Đức Phật chỉ có thể được cảm nhận trực tiếp bởi các vị Phật khác và những vị Bồ tát được nhận thức cao về công đức to lớn. Từ bi lớn, Như Lai dạy mật pháp cho Phổ Hiền cũng như cho 8 đại Bồ Tát vĩ đại như Quán Thế Âm, Địa Tạng và Hư không Tạng  và những vị tương tự. Trong mật pháp, Như Lai đã giảng dạy sơ bộ, ứng dụng, và thành tựu và 3 mạn đà la tương ứng với lời nói và thân tâm của Đại Nhật Như Lai.

Người ta nói rằng chỉ cần chiêm bái đồ hình tâm linh  tuyệt vời và kỳ diệu hoàn chỉnh với trú xứ của như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 8 vị Bồ Tát vĩ đại cùng với những người phối ngẫu, thị giả, hầu cận và các hộ pháp, sẽ thanh tẩy những món nợ xấu lưu truyền, tất cả những trở ngại của tín chúng đều bị tiêu trừ, sẽ được ban cho với trí huệ, công đức, thanh sắc và đức tin.

Không giống như kinh điển và mật pháp khác, mật pháp Đại Nhật Như Lai Toàn Giá Thần Lực Gia Trì này không bắt đầu bằng ‘do đó tôi đã nghe,’ biểu thị thời gian và địa điểm có thể truy nguyên trở lại Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Mật tông bắt đầu với một cuộc đối thoại giữa đức Phật  và Kim Cang Tát Đỏa và phần lớn là Bồ Tát Kim Cang Thủ, người làm sáng tỏ và yêu cầu làm sáng tỏ thêm về giáo lý.

Mật tông cũng được viết theo một cách khác biệt giống như những mật pháp khác được mã hóa và chứa đầy ý nghĩa kép hoặc nghĩa ẩn.

Mật pháp Đại Nhật Như Lai Toàn Giá Thần Lực Gia Trì được viết theo một hình thức rất thẳng về phía trước mặc dù một đọc phải quen thuộc với sự kết hợp của thủ ấn (mudras) và các hệ thống khác nhau.

Cuối cùng, mặc dù người ta đã nhận ra sự trống rỗng thực sự của cá nhân và hiện tượng, người ta vẫn chưa nhận ra rằng trạng thái tự nhiên của tâm là nhận thức vốn có của Như Lai và rằng nó là Pháp Thân Đại Nhật Như Lai (Vairocana) phổ hóa  với tất cả các cõi Phật được biểu hiện. Do đó người ta phải vượt qua ngay cả tánh Không với sự trống vắng của tánh Không, khi nó được thấy rằng cái trí là nguyên thủy chưa sinh và không được liệt kê, trích dẫn từ một nguồn tài nguyên học thuật của Mật pháp. Điều này nhiều có thể được tiết lộ qua phần Mật pháp sau đây.

Tầm quan trọng của Đại Nhật Như Lai Tịnh Nghiệp cho người quá vãng

Lời giới thiệu:

Đại Nhật Như Lai Tịnh Nghiệp là một nghi thức rất sâu sắc để biểu diễn. Nếu nó được thực hiện bởi một Lạt ma rất có năng lực, nó ban cho lợi ích to lớn cho những người tham gia và người quá vãng. Nghi lễ này luôn luôn là lớn trong trung tâm của chúng tôi. Hàng năm, một đám đông đông đảo có mặt để tỏ lòng kính trọng với những người thân yêu đã qua đời vì đây là cách tốt nhất và hiệu quả để tiếp tục thể hiện lòng biết ơn và sự quan tâm của chúng tôi đối với họ. Chúng tôi muốn họ chia tay khỏi đau khổ và được giải phóng đến cõi Phật. Đây là món quà tốt nhất mà chúng tôi có thể tặng cho người đã yêu thương và chăm sóc chúng tôi suốt đời.

Thu thập những suy nghĩ tương tự cho nghi thức: Trong một đám đông lớn ở lại để tập trung với một trái tim chân thành về ý định chăm sóc và yêu thương người đã chết, chúc họ tái sinh tốt hơn, cùng với các hoạt động nghi lễ hiệu quả được thực hiện bởi các Lạt ma đủ điều kiện , các điều kiện được tạo ra sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người đã qua đời cũng như tất cả những người tham gia. Bản chất cực kỳ hiệu quả của nghi thức này đã từng được đề cập bởi chính ngài Chogye Trichen Rinpoche, người đã nhận xét rằng chỉ bằng cách nhìn vào cử chỉ tay / mudras) trong một nghi lễ hành trì Đại Nhật Như Lai , chính mình có thể thanh lọc vô số thời kiếp của các tạp chất và nghiệp xấu. Do đó, các nghi lể như vậy sẽ mang lại lợi ích to lớn nếu được thực hiện để công chúng xem

(Pháp này được Ngài Luding Khenchen Rinpoche trước tác  và được dịch sang tiếng Anh bởi Lama Choedak T. Yuthok tại Sakya Choephel Ling, Kuching vào tháng 11 năm 1991.)

Thứ Bẩy, ngày 05.01.2019:

Pháp lể Hỏa Tịnh Kim Cang Thủ

Trong Phật giáo Kim Cương thừa có ba Bồ Tát nổi tiếng đại diện cho các đặc tính thiết yếu của tất cả chư phật của mười phương và ba thời. Văn Thù đại diện cho trí huệ, từ bi Quán Thế Âm và quyền lực Kim Cang Thủ (Vajrapani). Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapani) là Hộ Phật Kim Cang chăm sóc và giám hộ của tất cả các nghi quỹ hành trì mật pháp,  là vị hộ pháp đặc biệt để tiêu trừ các loại chướng ngại có thể phát sinh trong quá trình tập luyện chuyên sâu. Trong trường phái Sakya nói chung và truyền pháp Đạo Quả (Lamdre) đặc biệt là Kim Cang Thủ (Vajrapani) dưới hình thức Bhutadamara (Chinh Phục Ma Quỷ- Bộ pháp hàng Ma) là thực hành quan trọng nhất để loại bỏ các chướng ngại trên con đường tu chứng của một học viên.”

Bhutadamara: “chinh phục ma quỷ”

Tại sao “ chinh phục ma quỷ” (Bhutadamara) quan trọng trong truyền thống Sakya, trong truyền thống Sakya, “hàng Ma phục Quái”  (Bhutadamara) thường được khuyến cáo như là một thực hành sơ bộ không phổ thông (đặc biệt) trước các khóa nhập thất khác và những thời hành trì nghiêm mật như Thắng lạc Kim cang (Chakrasamvra), Hõa mẫu Kim cang (Vajrayogini) và các thực hành thiền Du già Tối thượng (Anuttarayoga) phức tạp khác.

Đảnh lể và tư vấn tâm linh trong buổi chiều (đăng ký trước).

2.

Thông tin

Ngày02/01/2019 đến 05/01/2019
Thời gianSáng + Chiều
Địa điểmCông viên Hỏa táng Tháp Long Thọ
Địa chỉ700A Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM
Chi phíVui lòng liên hệ hotline: 0909762122 để được tư vấn

3.

Đăng ký

Mọi thông tin liên hệ thắc mắc vui lòng gọi số điện thoại: 0909762122

Fields marked with an * are required

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account