1.

Lời nói đầu

Hoạt động thế tục không tách rời Đạo Pháp. Sự Kiện Hiện Thực không xa rời Sự Kiện Tâm Linh.

2.

Tiết mục

Các tiết mục văn hoá tâm linh nhằm hỗ trợ, khai thông những chướng ngại (bí mật: không hình, không tướng luân lưu) giúp người cư sỹ dễ dàng định hướng trên hành trình chuyển hoá, tham gia và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội phục vụ ích lợi cộng đồng

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account