1.

Lời nói đầu

Các hoạt động Khởi nghiệp, Huấn Nghiệp, Tu nghiệp phản ảnh Mô Hình “Kinh Tế Đại Chúng-Phụng Sự Xã Hội” với định hướng Văn Hóa Tâm Linh hàm dưởng trong Đạo Pháp Dân Tộc. Các mô hình kinh doanh hướng tới sự chuyển hóa tâm thức xã hội, tính chất nhân văn trong đạo lý tình nghĩa truyền thống của văn minh Việt thích ứng theo thời đại và sự hội nhập toàn cầu, tạo điều kiện cho cộng đồng cư sỹ tham gia vào những công việc thiết thực của đời sống trên những động thái thường sự của con người mang lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

2.

Hoạt động

Danh mục các công trình đã được hiện thực với tâm thức Hành Giả nương theo tinh thần giáo huấn của pháp tu Lamdre “lấy Quả làm Đạo” (Con đường thực chứng Quả Tu- “Làm Đạo Giãi Nghiệp” -Taking the Results as the Path) của truyền phái Sakya trong tứ đại Phật môn Phật Giáo Tây Tạng kết nối với “Có Thực Vực Đạo” của truyền thống Văn Hóa Tâm Linh, đạo pháp dân tộc của Việt Nam…

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account