1.

Lời nói đầu

Song hành với Quỹ Từ Thiện Long Thọ, Sakya-Vietnam tạo môi trường cho cộng đồng cư sỹ tiên phong, lãnh đạo, quản lý, tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, đóng góp từ thiện, gây quỹ, giúp đỡ em khuyết tật, người già neo đơn cũng như các chương trình có thể tạo ra biến đổi tích cực cho cộng đồng mình đang sinh sống.

2.

Tiết mục

Các tiết mục bắc một nhịp cầu

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account