Giúp hoả tịnh, tiêu trừ những ác nghiệp, chướng ngại tích lũy từ vô thỉ kiếp.

Nội dung

– Hỏa Đàn Cúng Khói
– Hỏa Đàn Thí Thực Ngạ Quỷ
– Hỏa Đàn Đại Lễ Cầu Siêu
– Hỏa Đàn Đại Lễ Cầu An

Chia sẻ với chúng tôi

Suy nghĩ của bạn

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account