Trong phật giáo nói chung và theo truyền thống kim cương thừa cũng như truyền thống ở Việt Nam, việc gia trì nhập tượng hay còn gọi là yểm tượng, khai quang điểm nhãn là một bước không thể thiếu cho bất kì tượng chư phật, chư bồ tát nào được thỉnh về nhà. Vậy thực tế việc gia trì nhập tượng sẽ diễn ra như thế nào?

Quá trình bắt đầu bằng việc an vị các pháp bảo gia trì và tôn tượng, sau đó đàn chủ sẽ khai quang, triệu thỉnh tâm linh chư phật, chư bồ tát và chư long thần hộ pháp hòa nhập vào tôn tượng. Theo truyền thống phật giáo Việt Nam thì sẽ có một lỗ được đục ở phía sau tôn tượng để đưa vàng bạc châu báu
vào, còn theo phật giáo kim cương thừa, tôn tượng sẽ được gia trì nhập tượng tử đầu đến chân, bắt đầu bằng việc an vị cây Sok-shing và đặt yên các minh chú đã qua lựa chọn. Cây Sok-shing được an vị dọc theo thân tượng như cột xương sống, tượng trưng cho sự vững chắc và là nơi tỏa ra năng lượng tốt lành đến khắp pháp giới chúng sinh, sau đó những cuộn kinh sẽ được đặt yên tại các vị trí khác nhau trong tôn tượng, biểu trưng cho những ý nghĩa khác nhau.
Khi việc an vị đã hoàn thành, đàn chủ sẽ khai quan cho tôn tượng, bấy giờ tôn tượng sẽ được xem như
một vị Phật chân thực, ban phước lành, trí tuệ và tình yêu lan tỏa muôn phương.
0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account