Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  Admin 1 năm, 2 tháng trước.

 • Người viết
  Bài viết
 • #5494
   Admin 
  Quản lý

  Phước Châu Đại An hỏi:

  – Tôi khao khát hiếu pháp phật, đó như là cái gì ?

  Bách Trượng đáp : Hệt như cởi trâu đi tìm trâu.

  Hỏi : Hiếu rồi thì như thế nào?

  Đáp: Như người cưởi trâu về nhà.

  Hỏi: Rồi làm sao giử được cho trước sau khế hợp?

  Đáp: Như người chăn trâu cầm roi giử trâu mình đừng phạm đến lúa mạ người.
  ( Truyền Đăng Lục, quyển 9)

  …………
  Thập mục ngưu đồ (zh. 十牧牛圖, ja. jūgyū-no-zu) là mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng trong Thiền tông, tương ứng với quá trình hành đạo của một người phát nguyện đạt Giác ngộ. Mười bức tranh này có thể xem là biểu hiện cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của Phật giáo Đại thừa.

  TRANH ĐẠI THỪA TRANH THIỀN TÔNG

  1. Vị mục : chưa chăn 1. Tầm ngưu : tìm trâu

  2. Sơ điều : mới chăn 2. Kiến tích : thấy dấu

  3. Thọ chế : chịu phép 3. Kiến ngưu : thấy trâu

  4. Hồi thủ : quày đầu 4. Đắc ngưu : được trâu

  5. Tuần phục : vâng chịu 5. Mục ngưu : chăn trâu

  6. Vô ngại : không ngại 6. Kỵ ngưu qui gia : cỡi trâu về nhà

  7. Nhiệm vận : tha hồ 7. Vong ngưu tồn nhân : quên trâu còn người

  8. Tương vong : cùng quên 8. Nhân ngưu câu vong : người trâu đều quên(vẽ vòng tròn)

  9. Độc chiếu : soi riêng 9. Phản bổn hoàn nguyên : trở về nguồn cội

  10. Song dẫn : dứt cả hai 10. Nhập triều thùy thủ : thõng tay vào chợ (vẽ vòng tròn)

  Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo trong thời nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem như những bức hoạ tiêu biểu, trình bày tinh hoa, cốt tuỷ của Thiền Trung Quốc. Có nhiều bộ tranh – có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6 chăn trâu khác nhau – nhưng có lẽ nổi danh nhất và cũng bao hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười bức tranh của Thiền sư Khuếch Am Sư Viễn (zh. kuòān shīyuǎn 廓庵師遠, ja. kakuan shion, ~1150), được lưu lại trong bản sao của hoạ sĩ người Nhật tên Châu Văn (周文, ja. shūbun, ?-1460).

  Một bộ khác với sáu bức tranh cũng thường được nhắc đến. Ban đầu, Thiền sư Thanh Cư (zh. qīngjū 清居, ja. seikyo) chỉ vẽ có năm bức nhưng sau, Thiền sư Tự Đắc (zh. zìdé 自得, ja. jitoku, tk. 12) vẽ thêm bức tranh thứ sáu. Trong bộ này, con trâu dần dần trắng ra và cuối cùng thì trắng hoàn toàn, một biểu tượng cho chân tâm thanh tịnh, vô cấu.

  Mười bức tranh sau được xem là của Thiền sư Khuếch Am Sư Viễn. Những bức tranh này cũng được chú thích rất rõ, rất hay trong Thiền luận của Daisetz Teitaro Suzuki, bản dịch của Trúc Thiên và Thích Tuệ Sỹ. Bài tụng của Thiền sư Khuếch Am được Thích Thanh Từ dịch.

  Tìm trâu

  尋牛
  ① 尋牛
  茫茫撥草去追尋。
  水闊山遙路更深。
  力盡神疲無處覓。
  但聞風樹晩蟬吟。

  Tầm ngưu
  Mang mang bát thảo khứ truy tầm
  Thuỷ khoát sơn dao lộ cánh thâm
  Lực tận thần bì vô xứ mịch
  Đãn văn phong thụ vãn thiền ngâm
  Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
  Núi thẳm đường xa nước lại sâu
  Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
  Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
  Thấy dấu

  見跡
  ② 見跡
  水邊林下跡偏多。
  芳草離披見也麼。
  縱是深山更深處。
  遼天鼻孔怎藏他。

  Kiến tích
  Thuỷ biên lâm hạ tích thiên đa
  Phương thảo li phi kiến dã ma
  Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ
  Liêu thiên tị khổng chẩm tàng tha
  Ven rừng bến nước dấu liên hồi
  Vạch cỏ ruồng cây thấy được thôi
  Ví phải non sâu lại sâu thẳm
  Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.
  Thấy trâu

  見牛
  ③ 見牛
  黄鶯枝上一聲聲。
  日暖風和岸柳青。
  只此更無廻避處。
  森森頭角畫難成。

  Kiến ngưu
  Hoàng oanh chi thượng nhất thanh thanh
  Nhật noãn phong hoà ngạn liễu thanh
  Chỉ thử cánh vô hồi tị xứ
  Sâm sâm đầu giác hoạ nan thành
  Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
  Nắng ấm gió hoà bờ liễu xanh
  Chỉ thế không nơi xoay trở lại
  Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành
  Bắt trâu

  得牛
  ④ 得牛
  竭盡神通獲得渠,
  心强力壯卒難除。
  有時才到高原上,
  又入煙雲深處居。

  Đắc ngưu
  Kiệt tận thần thông hoạch đắc cừ
  Tâm cường lực tráng tốt nan trừ
  Hữu thời tài đáo cao nguyên thượng
  Hựu nhập yên vân thâm xứ cư
  Dùng hết thần công bắt được y
  Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì
  Có khi vừa hướng cao nguyên tiến
  Lại xuống khói mây mãi nằm ì
  Chăn trâu

  牧牛
  ⑤ 牧牛
  鞭索時時不離身。
  恐伊縱歩惹埃塵。
  相將牧得純和也。
  羈鎖無拘自逐人。

  Mục ngưu
  Tiên sách thời thời bất li thân
  Khủng y túng bộ nhạ ai trần
  Tướng tương mục đắc thuần hoà dã
  Ki toả vô câu tự trục nhân
  Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
  Ngại y chạy sổng vào bụi trần
  Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã
  Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
  Cưỡi trâu về nhà
  Sửa đổi

  騎牛歸家
  ⑥ 騎牛歸家
  騎牛沫汁欲還家。
  霞笛聲聲送晩霞。  
  一拍一歌無限意。
  知音何必鼓唇牙。
    
  Kị ngưu quy gia
  Kị ngưu mạt trấp dục hoàn gia
  Hà địch thanh thanh tống vãn hà
  Nhất phách nhất ca vô hạn ý
  Tri âm hà tất cổ thần nha
  Cưỡi trâu thong thả trở về nhà
  Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà
  Một nhịp một ca vô hạn ý
  Tri âm nào phải động môi à
  Quên trâu còn người

  忘牛存人
  ⑦ 忘牛存人
  騎牛已得到家山。
  牛也空兮人也閑。
  紅日三竿猶作夢。
  鞭繩空頓草堂間。

  Vong ngưu tồn nhân
  Kị ngưu dĩ đắc đáo gia san
  Ngưu dã không hề nhân dã nhàn
  Hồng nhật tam can do tác mộng
  Tiên thằng không đốn thảo đường gian
  Cưỡi trâu về thẳng đến gia san
  Trâu đã không rồi người cũng nhàn
  Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
  Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng
  Người, trâu đều quên

  人牛俱忘
  ⑧ 人牛俱忘
  鞭索人牛盡屬空。
  碧天遼闊信難通。
  紅爐焰上爭容雪。
  到此方能合祖宗。

  Nhân ngưu câu vong
  Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
  Bích thiên liêu khoát tín nan thông
  Hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết
  Đáo thử phương năng hợp tổ tông
  Roi gậy, người trâu thảy đều không
  Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
  Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
  Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông
  Trở về nguồn cội

  返本還源
  ⑨ 返本還源
  返本還源已費功,
  爭如直下若盲聾。
  庵中不見庵前物,
  水自茫茫花自紅。

  Phản bản hoàn nguyên
  Phản bản hoàn nguyên dĩ phí công
  Tranh như trực hạ nhược manh lung
  Am trung bất kiến am tiền vật
  Thuỷ tự mang mang hoa tự hồng
  Phản bản hoàn nguyên đã phí công
  Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm
  Trong am chẳng thấy ngoài vật khác
  Nước tự mênh mông hoa tự hồng
  Thõng tay vào chợ

  入廛垂手
  ⑩ 入廛垂手
  露胸跣足入鄽來,
  抹土涂灰笑滿腮。
  不用神仙真秘訣,
  直教枯木放花開。

  Nhập triền thuỳ thủ
  Lộ hung tiển túc nhập triền lai
  Mạt thổ đồ khôi tiếu mãn tai
  Bất dụng thần tiên chân bí quyết
  Trực giáo khô mộc phóng hoa khai
  Chân trần bày ngực thẳng vào thành
  Tô đất trét bùn nụ cười thanh
  Bí quyết thần tiên đâu cần đến
  Cây khô cũng khiến nở hoa lành

  Lúc còn trụ tại Quy Sơn, Thiền sư Trường Khánh Đại An dạy chúng: “… Sở dĩ, Đại An này ở tại Quy Sơn ba mươi năm, ăn cơm Quy Sơn, đại tiện Quy Sơn mà không học thiền Quy Sơn, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền đánh đập điều phục nó… Bây giờ nó đã trở thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi…”.

  Mã Tổ hỏi đệ tử mình là Thạch Củng Huệ Tạng: “Làm việc gì?” Thạch Củng thưa: “Chăn trâu.” Tổ hỏi: “Làm sao chăn?” Thạch Củng đáp: “Một khi vào cỏ thì nắm mũi kéo lại.” Tổ nghe bảo: “Con thật là khéo chăn trâu.”

  TG : Khuyết danh ( unanimous )
  Nguồn : Internet.

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account