Tất cả các phương pháp thực hành để có thể đến với “cảnh giới” của phật tính thực chất là sự tích lũy công đức và thu thập trí tuệ để thanh tẩy những “che khuất” và “mờ mắt” của chúng ta. Hai quá trình tích lũy và thanh lọc đi đôi với nhau; khi chúng ta tích lũy thêm công đức và trí tuệ, sự che khuất của chúng ta sẽ tự động giảm đi.

Bí mật Thần chú Kim cương có vô số phương pháp khéo léo được ẩn giấu, nếu chúng được thực hành theo cách phù hợp, có thể làm cho quá trình tích lũy và thanh lọc trở nên nhanh chóng và trực tiếp. Một trong những phương pháp thực hành hiệu quả bậc nhất là cúng dường tsok. Đây là một phương pháp tịnh hóa samaya của chúng ta. Một số người tin rằng phương pháp tốt nhất để thanh lọc samaya là cúng dường lửa, và thực hành tsok là cúng dường lửa bên trong. Tsok là một phương pháp phong phú với nhiều tầng nghĩa, và nó có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Người ta nói rằng như những sinh vật bình thường, chúng ta chỉ có thể bắt chước thực hành tsok, chứ không thể cúng tsok thực sự như dakas và dakini thực hiện.

Từ tiếng Phạn cho thực hành tsok là ganachakra, trong tiếng Tây Tạng là ཚོགས་ ཀྱི་ tsok kyi khorlo. Từ, tsok có nghĩa là ‘tích lũy’ hoặc ‘tập hợp, tập hợp hoặc nhóm’ và từ, khorlo có nghĩa đen là ‘bánh xe.’ Vì vậy, dịch nghĩa đen là ‘bánh xe tích lũy’.

0 Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account