Giới thiệu

Sakya-Vietnam

Sakya-Việt Nam là một nhịp cầu tâm linh nối kết cư sỹ Việt Nam vào các nỗ lực bảo tồn, phục hưng và thăng hoa đạo pháp dân tộc trong suối nguồn văn hóa tâm linh của nhân loại trên thế giới nương theo quá trình hội nhập dòng phái truyền thừa Sakya của Phật giáo Tây Tạng vào Việt Nam.

IMG_0472-1-750x500 new

Hành giả

Chuyển Hoá Tâm Thức
Làm Đạo Giải Nghiệp

Chung tay cùng chúng tôi tham gia các hoạt động thiền tịnh thanh hoá giúp thân tâm an lạc, các chương trình thiện nguyện xây dựng cộng đồng và các mô hình Kinh Tế Đại Chúng- Phụng Sự Xã Hội mang lại lợi lạc cho bản thân và cộng đồng xã hội.

Tâm pháp

Hạnh nguyện
Chuyển hóa

Pháp môn tu tập thể hiện vai trò của người cư sỹ trong hạnh nguyện chuyển tải sự chứng ngộ từ Đạo vào Đời qua các công trình và đóng góp kết tập trong tinh thần Đại thừa của Phật pháp cũng như các giá trị nhân văn của truyền thống dân tộc.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account